IMPEL Logo

IMPELin laatima vaiheittainen ohjeistus lupien myöntämistä ja tarkastuksia varten.

21 Nov, 2022

Vaihe vaiheelta -ohjeet lupamenettelyihin ja tarkastuksiin tuotettiin vuosina 2016-2018 Doing the Right Thing -hankkeessa, joka on tulosta monialaisen asiantuntijaryhmän ja teollisuus- ja ilmatieteen asiantuntijaryhmän yhteistyöstä.

Ympäristötarkastussykli on hyvin tunnettu IMPELissä. Siinä kuvataan vaihe vaiheelta, miten ympäristötarkastukset tulisi suunnitella ja mitä tarkastuksia tehtäessä tulisi ottaa huomioon. 

Vaikka Euroopassa on paljon kokemusta ympäristöluvista (ensin IPPC ja myöhemmin IED), lupamenettelyä ei ole koskaan kuvattu vaiheittaisessa ohjeessa. Tämän seurauksena ympäristölupamenettelyjen osalta ei ole tasapuolisia toimintaedellytyksiä, uusille lupavirkailijoille ei ole olemassa ohjeita ja IMPELin lupamenettelyä koskevien aloitteiden välillä on vähemmän yhtenäisyyttä.

IMPELin Step by Step Guidance for Permitting and Inspection on yhdistetty lupamenettelyä ja tarkastusta koskeva ohje.

Tässä ohjeessa käsitellään seuraavia vaiheita: Lainsäädäntö, täytäntöönpano, arviointi ja palaute. Täytäntöönpanovaihe edustaa lupamenettelyä ja tarkastusta. 

Ohjeita tulisi käyttää yhdessä Euroopan komission jo käytössä olevien teknisten ohjeiden (ja virallisten/epävirallisten asiantuntijaryhmien) sekä kussakin maassa jo käytössä / kehitteillä olevien ohjeiden kanssa. Ohjeet on laadittu tarkastajille, lupien laatijoille, niiden johdolle mutta myös poliittisille päättäjille. Voit ladata ohjeet klikkaamalla täältä.

IMPELin meneillään olevassa hankkeessa "Supporting IED Implementation" aloitetaan pian ohjeiden muuttaminen tämän hankkeen viimeisimpien tulosten pohjalta. Kiinnostuneiden asiantuntijoiden lisäpanos on enemmän kuin tervetullut. Klikkaa täältä saadaksesi tietoa Supporting IED Implementation Project -hankkeesta.

Subscribe to our newsletter