IMPEL Logo

Navodila po korakih za izdajo dovoljenj in inšpekcijski pregled, ki jih je pripravil IMPEL

21 Nov, 2022

Vodila po korakih za izdajo dovoljenj in inšpekcijski nadzor so bila pripravljena med letoma 2016 in 2018 v okviru projekta Doing the Right Thing, ki je rezultat sodelovanja strokovnih skupin Cross Cutting ter Industry and Air.

Cakel okoljskega inšpekcijskega nadzora je dobro znan v skupini IMPEL. V njem je korak za korakom opisano, kako je treba načrtovati okoljske inšpekcijske preglede in kaj je treba upoštevati pri izvajanju inšpekcijskih pregledov. 

Čeprav je v Evropi veliko izkušenj z izdajanjem okoljskih dovoljenj (najprej IPPC in pozneje IED), postopek izdajanja dovoljenj še nikoli ni bil opisan v navodilih po korakih. Posledično ni enakih pogojev za postopke izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, ni smernic za nove uradnike, ki izdajajo dovoljenja, manjša pa je tudi povezanost med pobudami IMPEL o izdajanju dovoljenj.

Priročnik Korak za korakom za izdajanje dovoljenj in inšpekcijske preglede, ki ga je izdal IMPEL, je združen priročnik za izdajanje dovoljenj in inšpekcijske preglede.

V tem priročniku so zajeti naslednji koraki: Zakonodaja, izvajanje ter vrednotenje in povratne informacije. Korak izvajanja predstavlja Dovoljenje in inšpekcijski pregled. 

Smernice je treba uporabljati v kombinaciji s tehničnimi smernicami Evropske komisije, ki so že vzpostavljene (in formalnimi/neformalnimi strokovnimi skupinami), ter smernicami, ki so že vzpostavljene/se pripravljajo v posameznih državah. Smernice so napisane za inšpektorje, pisce dovoljenj, njihovo vodstvo, pa tudi za oblikovalce politik. Kliknite tu za prenos smernic.

IMPEL-ov tekoči projekt "Podpora izvajanju IED" bo kmalu začel spreminjati smernice z uporabo najnovejših rezultatov tega projekta. Dodatni prispevki zainteresiranih strokovnjakov so več kot dobrodošli. Kliknite tukaj za informacije o projektu Podpora izvajanju IED.

Subscribe to our newsletter