IMPEL Logo

En stegvis vägledning för tillståndsgivning och inspektion av IMPEL

21 Nov, 2022

En stegvis vägledning för tillståndsgivning och inspektion producerades mellan 2016 och 2018 av projektet Doing the Right Thing, ett resultat av samarbetet mellan expertgrupperna Cross Cutting och Industry and Air.

Miljöinspektionscykeln är välkänd inom IMPEL. Den beskriver steg för steg hur miljöinspektioner ska planeras och vad man ska tänka på när man genomför inspektioner. 

Trots att det finns mycket erfarenhet i Europa av miljötillstånd (först IPPC och senare IED) har tillståndsförfarandet aldrig beskrivits i en steg-för-steg-vägledning. Detta leder till att det inte finns lika villkor för förfarandena för miljötillstånd, att det inte finns någon vägledning för nya tillståndshandläggare och att sammanhållningen mellan IMPEL-initiativen om tillstånd är mindre.

IMPEL:s steg för steg-vägledning för tillstånd och inspektion är en kombinerad vägledning för tillstånd och inspektion.

I denna vägledning behandlas följande steg: Lagstiftning, genomförande samt utvärdering och återkoppling. Genomförandeskedet utgörs av Tillstånd och inspektion. 

Riktlinjerna bör användas i kombination med den tekniska vägledning från Europeiska kommissionen som redan finns (och de formella/informella expertgrupperna), och den vägledning som redan finns eller håller på att utvecklas i varje land. Vägledningen är skriven för inspektörer, tillståndsutfärdare, deras ledning men också för beslutsfattare. Klicka här för att ladda ner vägledningen.

IMPEL:s pågående projekt "Supporting IED Implementation" kommer snart att börja ändra vägledningen med hjälp av de senaste resultaten från detta projekt. Ytterligare bidrag från intresserade experter är mer än välkomna. Klicka här för information om projektet Supporting IED Implementation Project.

Subscribe to our newsletter