IMPEL Logo

24. IMPEL Ģenerālā asambleja

05 Dec, 2022

Pagājušajā nedēļā Prāgā notika 24. IMPEL Ģenerālā asambleja (ĢA), kurā bija iespējams piedalīties tiešsaistē, un šī bija pirmā fiziskā asamblejas sanāksme pēc trim gadiem!

Tīkls uzklausīja Vides ģenerāldirektorāta pārstāvjus par jaunākajiem politikas notikumiem un tika raksturots kā noderīgs partneris, lai nodrošinātu, ka ES vides tiesību akti darbojas pilsoņu labā. Ar prezentācijām par savu darbību uzstājās Eiropas partneru vides tīkli, proti, Eiropas Savienības Vides tiesnešu forums (EUFJE), Eiropas Vides prokuroru tīkls (ENPE), Vides aizsardzības aģentūru vadītāji un EnvicrimeNet. 

GA ir Tīkla 36 dalībvalstu lēmējinstitūcija. Piecas ekspertu grupas iepazīstināja ar savu darbību un pārskatu par projektiem. Tika apstiprināti jauni ziņojumi par stratēģijām paškontroles un ziņošanas pārbaudei (seminārs par emisijām gaisā) un daudzfāžu ieguvi (MPE). Tika apstiprinātas arī IMPEL jaunās daudzgadu stratēģiskās programmas tematiskās sadaļas.

GA ievēlēja Anu Garsiju (Ana Garcia) no Portugāles par tīkla priekšsēdētāju vēl uz vienu gadu un Bojanu Počkaru (Bojan Počkar) no Slovēnijas par priekšsēdētāja vietnieku projektu jautājumos. Jean-Luc Perrin no Francijas turpinās pildīt priekšsēdētāja vietnieka pienākumus, tagad administrācijas un finanšu jautājumos. Tika apstiprināti arī jauni brīvprātīgie darbā pieņemšanas un revīzijas un novērtēšanas komiteju locekļi. IMPEL izmantoja šo iespēju, lai pateiktos visiem brīvprātīgajiem un viņu nosūtošajām iestādēm par viņu apņemšanos atbalstīt mūsu tīkla aktivitātes.

Nākamā GA notiks Zviedrijā 2023. gada vasarā.

Subscribe to our newsletter