IMPEL Logo

Den 24. generalforsamling af IMPEL

05 Dec, 2022

Den 24. generalforsamling af IMPEL fandt sted i sidste uge i Prag, og med muligheden for at deltage online var dette det første fysiske møde efter tre år!

Netværket hørte fra GD Miljø om den seneste politiske udvikling og blev beskrevet som en nyttig partner i arbejdet med at sikre, at EU's miljølovgivning fungerer for borgerne. De europæiske miljønetværk, der er partnere, holdt præsentationer om deres aktiviteter, nemlig European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE), European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE), Heads of Environmental Protection Agencies og EnvicrimeNet. 

Gruppemødet er det beslutningsdygtige organ for netværkets 36 medlemslande. De fem ekspertgrupper præsenterede deres aktiviteter og en oversigt over deres projekter. Nye rapporter om strategier for verifikation af egenovervågning og rapportering (workshop om luftemissioner) og Multi Phase Extraction (MPE) blev godkendt. De tematiske afsnit i IMPEL's nye flerårige strategiske program blev også godkendt.

Gruppen valgte Ana Garcia fra Portugal som formand for netværket for endnu et år og Bojan Počkar fra Slovenien som næstformand for projekter. Jean-Luc Perrin fra Frankrig fortsætter som næstformand, nu for administration og økonomi. Der blev også godkendt nye frivillige til at blive medlemmer af ansættelsesudvalget og revisions- og evalueringsudvalget. IMPEL benyttede lejligheden til at takke alle frivillige og deres udsendende myndigheder for deres engagement i at støtte aktiviteterne i vores netværk.

Den næste generalforsamling finder sted i Sverige i sommeren 2023.

Subscribe to our newsletter