IMPEL Logo

24. valné zhromaždenie IMPEL

05 Dec, 2022

Minulý týždeň sa v Prahe konalo 24. valné zhromaždenie (VZ) siete IMPEL, na ktorom sa bolo možné zúčastniť online, čo bolo prvé fyzické zasadnutie po troch rokoch!

Sieť si vypočula informácie o najnovšom vývoji politiky od GR pre životné prostredie a bola označená za užitočného partnera pri zabezpečovaní toho, aby právo EÚ v oblasti životného prostredia fungovalo v prospech občanov. Partnerské európske environmentálne siete predniesli prezentácie o svojej činnosti, konkrétne Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie (EUFJE), Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie (ENPE), vedúci agentúr na ochranu životného prostredia a EnvicrimeNet. 

Generálne zhromaždenie je rozhodovacím orgánom 36 členských krajín siete. Päť odborných tímov predstavilo svoju činnosť a prehľad projektov. Schválili sa nové správy o stratégiách overovania vlastného monitorovania a podávania správ (workshop o emisiách do ovzdušia) a Viacfázovej ťažbe (MPE), kde boli schválené. Schválené boli aj tematické časti nového viacročného strategického programu IMPEL.

GA zvolilo Anu Garciu z Portugalska za predsedníčku siete na ďalší rok a Bojana Počkara zo Slovinska za podpredsedu pre projekty. Jean-Luc Perrin z Francúzska bude pokračovať ako podpredseda, teraz pre administratívu a financie. Schválení boli aj noví dobrovoľníci, ktorí sa stanú členmi náborového výboru a výboru pre audit a hodnotenie. IMPEL pri tejto príležitosti poďakoval všetkým dobrovoľníkom a ich vysielajúcim orgánom za ich odhodlanie podporovať aktivity z našej siete.

Najbližšie VZ sa uskutoční v lete 2023 vo Švédsku.

Subscribe to our newsletter