IMPEL Logo

24. generalna skupščina IMPEL

05 Dec, 2022

Mreža IMPEL je prejšnji teden v Pragi organizirala 24. generalno skupščino (GA), ki se je lahko udeležila tudi prek spleta, kar je bilo prvo fizično srečanje po treh letih!

Mreža je od generalnega direktorata za okolje izvedela več o najnovejšem razvoju politike in bila opisana kot koristen partner pri zagotavljanju okoljske zakonodaje EU, ki je v korist državljanov. Partnerske evropske okoljske mreže so predstavile svoje dejavnosti, in sicer Forum sodnikov Evropske unije za okolje (EUFJE), Evropska mreža tožilcev za okolje (ENPE), vodje agencij za varstvo okolja in EnvicrimeNet. 

GZ je organ odločanja 36 držav članic mreže. Pet strokovnih skupin je predstavilo svoje dejavnosti in pregled projektov. Potrjena so bila nova poročila o strategijah za preverjanje samopregledovanja in poročanja (delavnica o emisijah v zrak) in večfaznem pridobivanju (MPE). Potrjeni so bili tudi tematski deli novega večletnega strateškega programa IMPEL.

GA je za predsednico mreže za nadaljnje leto izvolila Ano Garcio s Portugalske, za podpredsednika za projekte pa Bojana Počkarja iz Slovenije. Jean-Luc Perrin iz Francije bo še naprej opravljal funkcijo podpredsednika, zdaj za upravo in finance. Potrjeni so bili tudi novi prostovoljci za člane Odbora za zaposlovanje ter Odbora za revizijo in ocenjevanje. IMPEL se je ob tej priložnosti zahvalil vsem prostovoljcem in njihovim organom pošiljateljem za njihovo zavezanost podpori dejavnosti iz naše mreže.

Naslednji GA bo potekal poleti 2023 na Švedskem.

Subscribe to our newsletter