IMPEL Logo

IMPEL:s 24:e generalförsamling

05 Dec, 2022

Den 24:e generalförsamlingen för IMPEL ägde rum förra veckan i Prag och med möjligheten att delta online var detta det första fysiska mötet efter tre år!

Nätverket fick höra GD Miljö berätta om den senaste politiska utvecklingen och beskrevs som en nyttig partner för att se till att EU:s miljölagstiftning fungerar för medborgarna. Europeiska miljönätverk som samarbetar med nätverket presenterade sin verksamhet, nämligen European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE), European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE), Heads of Environmental Protection Agencies och EnvicrimeNet. 

Församlingen är det beslutsfattande organet för nätverkets 36 medlemsländer. De fem expertgrupperna presenterade sin verksamhet och en översikt över projekten. Nya rapporter om strategier för verifiering av egenkontroll och rapportering (workshop om luftutsläpp) och Multi Phase Extraction (MPE) godkändes. De tematiska avsnitten i IMPEL:s nya fleråriga strategiska program godkändes också.

Stämman valde Ana Garcia från Portugal till ordförande för nätverket för ytterligare ett år och Bojan Počkar från Slovenien till vice ordförande för projekt. Jean-Luc Perrin från Frankrike fortsätter som vice ordförande, nu för administration och ekonomi. Nya frivilliga som ska bli medlemmar i rekryteringskommittén och revisions- och utvärderingskommittén godkändes också. IMPEL tog tillfället i akt att tacka alla volontärer och deras sändande myndigheter för deras engagemang för att stödja verksamheten i vårt nätverk.

Nästa generalförsamling kommer att äga rum i Sverige sommaren 2023.

Subscribe to our newsletter