IMPEL Logo

24. valné shromáždění IMPEL

05 Dec, 2022

Posledně se v Praze konalo 24. valné shromáždění IMPEL (GA), kterého se bylo možné zúčastnit online, což bylo po třech letech první fyzické zasedání shromáždění!

Síť si vyslechla informace o nejnovějším vývoji politiky od Generálního ředitelství pro životní prostředí a byla označena za užitečného partnera při zajišťování toho, aby právo EU v oblasti životního prostředí fungovalo pro občany. Se svými prezentacemi o své činnosti vystoupily partnerské evropské sítě pro životní prostředí, konkrétně Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí (EUFJE), Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí (ENPE), vedoucí pracovníci agentur pro ochranu životního prostředí a EnvicrimeNet. 

GA je rozhodovacím orgánem 36 členských zemí sítě. Pět odborných týmů představilo svou činnost a přehled projektů. Byly schváleny nové zprávy o strategiích pro ověřování vlastního monitorování a podávání zpráv (workshop o emisích do ovzduší) a Vícefázové těžbě (MPE). Schváleny byly také tematické části nového víceletého strategického programu IMPEL.

GA zvolilo Anu Garciu z Portugalska předsedkyní sítě na další rok a Bojana Počkara ze Slovinska místopředsedou pro projekty. Jean-Luc Perrin z Francie bude pokračovat ve funkci místopředsedy, nyní pro administrativu a finance. Schváleni byli také noví dobrovolníci, kteří se stanou členy náborového výboru a výboru pro audit a hodnocení. IMPEL při této příležitosti poděkoval všem dobrovolníkům a jejich vysílajícím orgánům za jejich odhodlání podporovat aktivity z naší sítě.

Příští GA se bude konat v létě 2023 ve Švédsku.

Subscribe to our newsletter