IMPEL Logo

IMPELi 24. üldkogu

05 Dec, 2022

Möödunud nädalal toimus Prahas IMPELi 24. üldkogu (GA), kus oli võimalik osaleda internetis, kuid see oli esimene füüsiline üldkogu koosolek pärast kolme aastat!

Võrgustik kuulas keskkonna peadirektoraadilt viimaseid poliitilisi arenguid ja seda kirjeldati kui kasulikku partnerit, kes aitab tagada, et ELi keskkonnaõigus toimiks kodanike huvides. Euroopa keskkonnaalased partnervõrgustikud tegid ettekandeid oma tegevusest, nimelt Euroopa Liidu keskkonnakohtunike foorum (EUFJE), Euroopa keskkonnaprokuröride võrgustik (ENPE), keskkonnakaitseametite juhid ja EnvicrimeNet. 

Ühenduskogu on võrgustiku 36 liikmesriigi otsustusorgan. Viis eksperdirühma tutvustasid oma tegevust ja andsid ülevaate projektidest. Heaks kiideti uued aruanded Seltsivaatamise ja aruandluse tõendamise strateegiate kohta (õhuheitmete seminar) ja Multifaasilise kaevandamise (MPE) kohta. Samuti kiideti heaks IMPELi uue mitmeaastase strateegilise programmi temaatilised lõigud.

Ühenduskogu valis võrgustiku eesistujaks üheks aastaks Ana Garcia Portugalist ja projektide aseesimeheks Bojan Počkari Sloveeniast. Jean-Luc Perrin Prantsusmaalt jätkab aseesimehena, nüüd halduse ja rahanduse alal. Samuti kiideti heaks uued vabatahtlikud töölevõtmise ning auditi- ja hindamiskomitee liikmeteks. IMPEL kasutas seda võimalust, et tänada kõiki vabatahtlikke ja nende saatvaid asutusi nende pühendumuse eest toetada meie võrgustiku tegevust.

Järgmine üldkoosolek toimub 2023. aasta suvel Rootsis.

Subscribe to our newsletter