IMPEL Logo

24. Zgromadzenie Ogólne IMPEL

05 Dec, 2022

Dwudzieste czwarte Zgromadzenie Ogólne IMPEL (GA) odbyło się w zeszłym tygodniu w Pradze, a dzięki możliwości uczestnictwa online było to pierwsze fizyczne spotkanie zgromadzenia po trzech latach!

Sieć usłyszała od Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska o najnowszych zmianach w polityce i została opisana jako użyteczny partner w zapewnianiu, że prawo środowiskowe UE działa na rzecz obywateli. Partnerskie europejskie sieci środowiskowe przedstawiły prezentacje na temat swojej działalności, a mianowicie Forum Sędziów Unii Europejskiej ds. Środowiska (EUFJE), Europejska Sieć Prokuratorów ds. Środowiska (ENPE), Szefowie Agencji Ochrony Środowiska oraz EnvicrimeNet. 

Zgromadzenie Ogólne jest organem decyzyjnym 36 krajów członkowskich Sieci. Pięć Zespołów Eksperckich przedstawiło swoją działalność i przegląd projektów. Zatwierdzono nowe raporty dotyczące strategii weryfikacji samodzielnego monitorowania i raportowania (warsztat dotyczący emisji do powietrza) oraz wydobywania wielofazowego (MPE). Zatwierdzono również sekcje tematyczne nowego wieloletniego programu strategicznego IMPEL.

Zarząd Główny wybrał Anę Garcię z Portugalii na przewodniczącą sieci na kolejny rok oraz Bojana Počkara ze Słowenii na wiceprzewodniczącego ds. projektów. Jean-Luc Perrin z Francji będzie nadal pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, teraz do spraw administracji i finansów. Zatwierdzono również nowych ochotników na członków komisji rekrutacyjnej oraz komisji ds. audytu i oceny. IMPEL skorzystał z okazji, aby podziękować wszystkim wolontariuszom i ich organom wysyłającym za zaangażowanie we wspieranie działań naszej Sieci.

Następne GA odbędzie się w Szwecji latem 2023 r.

.

Subscribe to our newsletter