IMPEL Logo

Dronu izmantošana nelikumīgas ūdens ieguves uzraudzībā

31 Oct, 2022

 

Impel projekta "Nelegālu urbumu un ūdens ieguves apkarošana" (IMPEL TIGDA) komanda vēlas pateikties Lauksaimniecības, jūras, vides un telpiskās plānošanas ģenerālinspekcijai (IGAMAOT) par nesenās projekta komandas sanāksmes rīkošanu Lisabonā 13. un 14. oktobrī.  Projekta komanda īpaši pateicīga Anai Garsijai, Mārio Gracio un Alīnei Silvai no IGAMAOT.

 

Klaudija Morgado (IGAMAOT) sniedza lielisku prezentāciju par 5 dažādām misijām, kurās izmanto dronus dažāda veida atklāšanā, sākot no bišu stropu monitoringa līdz nelegālo atkritumu izgāztuvju mērīšanai; no rakšanas vietu mērīšanas līdz teritorijas plānošanai. Prezentācijā tika uzsvērtas dronu novērošanas priekšrocības un ierobežojumi, un tā arī palīdzēja noteikt turpmāko projekta virzību.  Projekta komanda arī uzzināja, ka bites piesaista dronus - un jāuzmanās no teritoriālajām jūras kaijām!

 

14. oktobrī komanda ar Dabas un vides aizsardzības dienesta (SEPNA) starpniecību, ko atbalstīja Neatliekamās aizsardzības un glābšanas dienests (UEPS), izmantojot bezpilota lidaparātus, Santarēmas teritoriālās pārvaldes darbības zonā veica pārbaudes akciju, lai atklātu nelikumīgu ūdens ieguvi.

 

Impel projekta "Nelegālas urbšanas un ieguves apkarošana" (IMPEL TIGDA) komanda vēlas pateikties Portugāles Nacionālajai Republikas gvardes (GNR) dienestam par atbalstu, nodrošinot tiešraides demonstrāciju par nelegālas ieguves uzraudzību ar dronu palīdzību.

 

Šajā pasākumā piedalījās Portugāles Vides aģentūra (APA) kā valsts ūdens resursu iestāde, kuras kompetencē ir Eiropas tiesību aktu, kas saistīti ar Ūdens pamatdirektīvu (2000/60/EK), izstrāde un īstenošana, un "Eiropas Savienības tīkla vides tiesību aktu ieviešanai un īstenošanai" (IMPEL) dalībnieki, projekta "Nelegālas pazemes ūdeņu urbšanas un ieguves apkarošana" (TIGDA) ietvaros, kas īpaši veltīts nelikumīgas ūdens ieguves fenomena apkarošanai, gan izpētes, gan virszemes ūdens ieguves veidā, ar mērķi uzraudzīt un dalīties ar labu praksi starptautiskā mērogā.

 

Sklikšķiniet uz šeit, lai noskatītos video. Joprojām tiek gaidīti papildu sadarbības partneri no citām valstīm.

 

Subscribe to our newsletter