IMPEL Logo

Uporaba brezpilotnih letalnikov pri nadzoru nezakonitega odvzema vode

31 Oct, 2022

 

Ekipa projekta IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) se zahvaljuje Generalni inšpekciji za kmetijstvo, morje, okolje in prostorsko načrtovanje (IGAMAOT), ki je 13. in 14. oktobra v Lizboni gostila nedavni sestanek projektne skupine.  Projektna skupina se še posebej zahvaljuje Ani Garcii, Máriu Gracio in Aline Silva iz IGAMAOT.

 

Claúdia Morgado (IGAMAOT) je odlično predstavila 5 različnih nalog o uporabi brezpilotnih letalnikov pri različnih vrstah odkrivanja, od spremljanja čebelnjakov do merjenja nezakonitih odlagališč odpadkov; od merjenja izkopov do prostorskega načrtovanja. Predstavitev je poudarila prednosti in omejitve pri nadzoru z droni ter pomagala oblikovati prihodnjo usmeritev projekta.  Projektna skupina je tudi izvedela, da droni privlačijo čebele - in pazite na teritorialne galebe!

 

14. oktobra je ekipa prek službe za varstvo narave in okolja (SEPNA) ob podpori enote za zaščito in reševanje (UEPS) z brezpilotnimi letalskimi sredstvi izvedla inšpekcijsko akcijo za odkrivanje nezakonitega zajemanja vode na območju delovanja teritorialnega poveljstva Santarém.

 

Ekipa projekta IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) se zahvaljuje portugalski Nacionalni republiški straži (GNR) za podporo pri zagotavljanju prikaza nadzora nezakonitega odvzema s pomočjo brezpilotnih letal v živo.

 

To akcijo so spremljali portugalska agencija za okolje (APA) kot nacionalni organ za vode, pristojen za razvoj in izvajanje evropske zakonodaje v zvezi z okvirno direktivo o vodah (2000/60/ES), ter člani "mreže Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje" (IMPEL), v okviru projekta "Tackling illegal groundwater drilling and abstractions" (TIGDA), ki je posebej namenjen pojavu nezakonitega odvzema vode, bodisi s prospekcijo bodisi s površinskim odvzemom, z namenom spremljanja in izmenjave dobrih praks na mednarodni ravni.

 

Klikni tukaj za ogled videa. Dodatni sodelavci iz drugih držav so še vedno dobrodošli.

 

Subscribe to our newsletter