IMPEL Logo

Användning av drönare vid övervakning av olagligt vattenuttag

31 Oct, 2022

 

Projektgruppen för IMPEL:s bekämpning av olaglig borrning och vattenuttag (IMPEL TIGDA) vill tacka General Inspection of Agriculture, the Sea, the Environment and Spatial Planning (IGAMAOT) för värdskapet i Lissabon för det senaste projektgruppsmötet den 13 och 14 oktober.  Projektgruppen är särskilt tacksam mot Ana Garcia, Mário Gracio och Aline Silva från IGAMAOT.

 

Claúdia Morgado (IGAMAOT) gav en utmärkt presentation av fem olika uppdrag om användningen av drönare i olika typer av upptäckt, från övervakning av bikupor till mätning av olagliga soptippar, från mätning av utgrävningsplatser till fysisk planering. Presentationen belyste fördelarna och begränsningarna med drönarövervakning och har också bidragit till att utforma projektets framtida inriktning.  Projektteamet fick också veta att bin dras till drönare - och se upp för territoriala fiskmåsar!

 

Den 14 oktober genomförde teamet genom natur- och miljöskyddstjänsten (SEPNA), med stöd av enheten för skydd och räddning i nödsituationer (UEPS) och med hjälp av dess obemannade luftfartyg, en inspektionsåtgärd för att upptäcka olaglig fångst av vatten, i åtgärdsområdet för territoriella kommandot i Santarém.

 

Projektgruppen för IMPEL:s bekämpning av olaglig borrning och uttag (IMPEL TIGDA) vill tacka den portugisiska Guarda Nacional Republican (GNR) för stödet till att tillhandahålla en direkt demonstration av övervakning av olagligt uttag med hjälp av drönare.

 

Denna åtgärd åtföljdes av Portugals miljöbyrå (APA), som är den nationella vattenmyndigheten med behörighet att utveckla och genomföra EU-lagstiftning om ramdirektivet om vatten (2000/60/EG) och av medlemmar i "Europeiska unionens nätverk för genomförande och tillämpning av miljölagstiftning" (IMPEL), inom ramen för projektet "Tackling illegal groundwater drilling and abstractions" (TIGDA), som är särskilt inriktat på olaglig vattenutvinning, vare sig det rör sig om prospektering eller ytutvinning, i syfte att övervaka och dela med sig av god praxis på internationell nivå.

 

Klicka här för att se videon. Ytterligare medarbetare från andra länder är fortfarande välkomna.

 

Subscribe to our newsletter