IMPEL Logo

Wykorzystanie dronów w nadzorze nad nielegalnym poborem wody

31 Oct, 2022

 

Zespół projektu IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) chciałby podziękować Generalnej Inspekcji Rolnictwa, Morza, Środowiska i Planowania Przestrzennego (IGAMAOT) za organizację w Lizbonie ostatniego spotkania zespołu projektowego w dniach 13 i 14 października. Zespół projektowy szczególnie wdzięczny dla Any Garcia, Mário Gracio i Aline Silva z IGAMAOT.

 

Claúdia Morgado (IGAMAOT) przedstawiła doskonałą prezentację 5 różnych misji dotyczących wykorzystania dronów w różnych typach detekcji, od monitorowania uli poprzez pomiar nielegalnych wysypisk śmieci; od pomiaru wykopów do planowania przestrzennego. Prezentacja podkreśliła korzyści i ograniczenia w zakresie nadzoru dronów, a także pomogła w kształtowaniu przyszłego kierunku projektu.  Zespół projektowy dowiedział się również, że pszczoły są przyciągane do dronów - i uważaj na terytorialne mewy!

 

W dniu 14 października zespół przeprowadził, za pośrednictwem Służby Ochrony Przyrody i Środowiska (SEPNA), wspieranej przez Jednostkę Ochrony i Ratownictwa Kryzysowego (UEPS) za pomocą swoich bezzałogowych środków powietrznych, akcję inspekcyjną mającą na celu wykrycie nielegalnego poboru wody, na obszarze działania Komendy Terytorialnej w Santarém.

 

Zespół projektu IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) pragnie podziękować portugalskiej Guarda Nacional Republican (GNR) za wsparcie w zapewnieniu demonstracji na żywo nadzoru nad nielegalnym poborem wody przy pomocy dronów.

 

Działaniu temu towarzyszyła Portugalska Agencja Ochrony Środowiska (APA), jako Krajowy Urząd Wodny posiadający kompetencje w zakresie opracowywania i wdrażania prawodawstwa europejskiego związanego z Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/CE) oraz członkowie "Sieci Unii Europejskiej na rzecz wdrażania i egzekwowania prawa ochrony środowiska" (IMPEL), w ramach projektu "Tackling illegal groundwater drilling and abstractions" (TIGDA), poświęconego w szczególności zjawisku nielegalnego poboru wody w drodze poszukiwania lub poboru powierzchniowego, w celu monitorowania i wymiany dobrych praktyk w skali międzynarodowej.

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć film. Dodatkowi współpracownicy z innych krajów są nadal mile widziani.

 

.

Subscribe to our newsletter