IMPEL Logo

Dronien käyttö laittoman vedenoton valvonnassa

31 Oct, 2022

 

IMPEL-hankeryhmä (IMPEL TIGDA) kiittää maatalouden, meren, ympäristön ja aluesuunnittelun pääosastoa (IGAMAOT) siitä, että se isännöi Lissabonissa 13. ja 14. lokakuuta pidettyä hankeryhmän kokousta.  Hankeryhmä kiittää erityisesti Ana Garciaa, Mário Graciota ja Aline Silvaa IGAMAOT:sta.

 

Claúdia Morgado (IGAMAOT) esitti erinomaisen esityksen viidestä eri tehtävästä, jotka koskivat dronejen käyttöä erityyppisissä havaintotehtävissä mehiläispesien seurannasta laittomien jätteiden kaatopaikkojen mittaamiseen; kaivauspaikan mittaamisesta aluesuunnitteluun. Esityksessä korostettiin drone-valvonnan hyötyjä ja rajoituksia, ja se on myös auttanut muokkaamaan hankkeen tulevaa suuntaa.  Projektiryhmä oppi myös, että mehiläiset ovat kiinnostuneita droneista - ja varokaa alueellisia lokkeja!

 

14. lokakuuta ryhmä toteutti luonto- ja ympäristönsuojelupalvelun (SEPNA) välityksellä ja hätätilanteiden suojelu- ja pelastusyksikön (UEPS) tukemana miehittämättömien ilma-alustensa avulla valvontatoimen, jonka tarkoituksena oli havaita laiton veden sieppaaminen Santarémin aluekomennuskunnan toiminta-alueella.

 

IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction -hankeryhmä (IMPEL TIGDA) kiittää Portugalin Guarda Nacional Republicania (GNR) tuesta, jonka avulla se on tarjonnut suoran esittelyn laittoman vedenoton valvonnasta lennokkien avulla.

 

Toimintaan osallistuivat Portugalin ympäristövirasto (APA) kansallisena vesiviranomaisena, jolla on toimivaltaa vesipolitiikan puitedirektiiviin (2000/60/EY) liittyvän EU-lainsäädännön kehittämisessä ja täytäntöönpanossa, sekä Euroopan unionin ympäristölainsäädännön täytäntöönpano- ja täytäntöönpanoverkoston (IMPEL) jäsenet, hankkeen "Tackling illegal groundwater drilling and abstractions" (TIGDA) puitteissa, joka on erityisesti omistettu laittoman vedenoton ilmiölle, olipa kyse sitten etsinnästä tai pintavalutuksesta, ja jonka tarkoituksena on seurata ja jakaa hyviä käytäntöjä kansainvälisesti.

 

Klikkaa täältä nähdäksesi videon. Lisää yhteistyökumppaneita muista maista on edelleen tervetullut.

 

Subscribe to our newsletter