IMPEL Logo

Využití dronů při dohledu nad nelegálním odběrem vody

31 Oct, 2022

 

Tým projektu IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) by rád poděkoval Generální inspekci zemědělství, moře, životního prostředí a územního plánování (IGAMAOT) za uspořádání nedávného setkání projektového týmu v Lisabonu ve dnech 13. a 14. října. Projektový tým děkuje zejména Aně Garcii, Máriovi Graciovi a Aline Silvě z IGAMAOT.

 

Claúdia Morgado (IGAMAOT) poskytla vynikající prezentaci 5 různých misí o využití dronů při různých typech detekce, od monitorování včelích úlů přes měření nelegálních skládek odpadu; od měření výkopů až po územní plánování. Prezentace poukázala na výhody a omezení při sledování pomocí dronů a pomohla také utvářet budoucí směr projektu.  Projektový tým se také dozvěděl, že drony přitahují včely - a pozor na teritoriální racky!

 

Dne 14. října provedl tým prostřednictvím Služby ochrany přírody a životního prostředí (SEPNA), podporované Útvarem ochrany a záchrany při mimořádných událostech (UEPS), pomocí bezpilotních leteckých prostředků kontrolní akci zaměřenou na odhalování nelegálního zachycování vody, a to v oblasti působení územního velitelství Santarém.

 

Tým projektu IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) by rád poděkoval Portugalské národní gardě (GNR) za podporu při zajištění živé ukázky dohledu nad nelegálním jímáním pomocí bezpilotních letounů.

 

Tuto akci doprovázela Portugalská agentura pro životní prostředí (APA) jakožto národní vodohospodářský orgán s pravomocemi v oblasti vývoje a provádění evropských právních předpisů týkajících se rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) a členové "Sítě Evropské unie pro provádění a prosazování práva životního prostředí" (IMPEL), v rámci projektu "Řešení nelegálních vrtů a odběrů podzemních vod" (TIGDA), který se věnuje zejména fenoménu nelegálních odběrů vody, ať už formou prospekce nebo povrchových odběrů, s cílem monitorovat a sdílet osvědčené postupy v mezinárodním měřítku.

 

Pro zhlédnutí videa klikněte zde. Další spolupracovníci z jiných zemí jsou stále vítáni.

 

Subscribe to our newsletter