IMPEL Logo

Droonide kasutamine ebaseadusliku veevõtu jälgimisel

31 Oct, 2022

 

IMPELi ebaseadusliku puurimise ja veevõtu projekti meeskond (IMPEL TIGDA) soovib tänada põllumajanduse, mere, keskkonna ja ruumilise planeerimise peainspektsiooni (IGAMAOT), kes võõrustas Lissabonis 13. ja 14. oktoobril toimunud projektimeeskonna koosolekut.  Projektimeeskond on eriti tänulik Ana Garcia, Mário Gracio ja Aline Silva IGAMAOTist.

 

Claúdia Morgado (IGAMAOT) tegi suurepärase ettekande 5 erinevast missioonist droonide kasutamisest erinevat tüüpi tuvastamisel, alates mesilasperede jälgimisest kuni ebaseaduslike prügilate mõõtmiseni; alates kaevandamiskoha mõõtmisest kuni ruumilise planeerimiseni. Ettekanne tõi esile droonide seire eelised ja piirangud ning aitas kujundada projekti edasist suunda.  Projektimeeskond sai ka teada, et mesilasi meelitavad droonid - ja hoiduge territoriaalsetest merelokkidest!

 

14. oktoobril viis meeskond loodusja keskkonnakaitseameti (SEPNA) kaudu, mida toetas hädaolukorra kaitse- ja päästeüksus (UEPS) oma mehitamata lennuvahenditega, Santarémi territoriaalse komando tegevuspiirkonnas läbi kontrollimeetme ebaseadusliku veevõtu avastamiseks.

 

Projekti IMPEL Tackling Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) meeskond soovib tänada Portugali Vabariiklikku Rahvuskaarti (GNR) toetuse eest, mis võimaldas pakkuda elavat näidist ebaseadusliku veevõtu jälgimise kohta droonide abil.

 

Selle tegevusega kaasnesid Portugali Keskkonnaagentuur (APA) kui riiklik veeamet, kes on pädev vee raamdirektiiviga (2000/60/EÜ) seotud Euroopa õigusaktide väljatöötamisel ja rakendamisel, ning "Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustiku" (IMPEL) liikmed, projekti "Ebaseadusliku põhjavee puurimise ja veevõtu tõkestamine" (TIGDA) raames, mis on eelkõige pühendatud ebaseadusliku veevõtu nähtusele, olgu see siis prospektsiooni või pinnaveevõtu teel, eesmärgiga jälgida ja jagada häid tavasid rahvusvahelisel tasandil.

 

Video vaatamiseks klõpsake homme. Täiendavad koostööpartnerid teistest riikidest on endiselt teretulnud.

 

Subscribe to our newsletter