IMPEL Logo

Projekta "Gruntsūdeņu piesārņojuma tendenču maiņa" sanāksme notika 11. oktobrī.

19 Oct, 2022

Saistē ar IMPEL Water & amp; Land konferenci Lisabonā 11. oktobrī notika IMPEL projekta grupas "Pazemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņa" 2022. gada pēdējā sanāksme. Sanāksme bija "hibrīda", un lielākā daļa dalībnieku atradās uz vietas Lisabonā. Tika nolasīti referāti par nitrātu piesārņojumu un tendences maiņas pasākumiem Vācijā (Hesenes pavalsts), Dānijā un Anglijā, kā arī par gruntsūdeņu piesārņojuma samazināšanu ar pesticīdiem Ziemeļitālijā. Projekta dalībnieki pašlaik strādā pie IMPEL vadlīniju projekta par "tendenču maiņu", kurās būtu jāiekļauj labākās prakses piemēri, ieteikumi un cita noderīga informācija administratīvajiem regulatoriem. Joprojām tiek gaidīti papildu sadarbības partneri no citām valstīm. Paredzēts pabeigt darbu pie vadlīniju izstrādes un to tulkojuma 2023. gada rudenī.

Subscribe to our newsletter