IMPEL Logo

Projektmöte om trendvändning i fråga om grundvattenförorening hölls den 11 oktober.

19 Oct, 2022

I samband med IMPEL Water & Land Conference i Lissabon höll IMPEL:s projektgrupp för "Trend reversal in groundwater pollution" sitt sista möte för 2022 den 11 oktober. Mötet var ett "hybridmöte" där de flesta deltagarna var på plats i Lissabon. Presentationer hölls om nitratföroreningar och åtgärder för att vända trenden i Tyskland (delstaten Hessen), Danmark och England samt om minskning av grundvattenföroreningar med bekämpningsmedel i norra Italien. Projektdeltagarna arbetar för närvarande med ett utkast till en IMPEL-riktlinje om "trendvändning" som bör innehålla exempel på bästa praxis, rekommendationer och annan användbar information för administrativa tillsynsmyndigheter. Ytterligare medarbetare från andra länder är fortfarande välkomna. Det är tänkt att arbetet med riktlinjen och dess översättning ska slutföras under hösten 2023.

Subscribe to our newsletter