IMPEL Logo

Stretnutie projektu Trend Reversal in Groundwater Pollution sa konalo 11. októbra

19 Oct, 2022

V súvislosti s konferenciou IMPEL Water & Land v Lisabone sa 11. októbra konalo záverečné stretnutie projektovej skupiny IMPEL na tému "Zvrat trendov v znečistení podzemných vôd" v roku 2022. Stretnutie bolo "hybridné", pričom väčšina účastníkov bola na mieste v Lisabone. Prezentácie sa týkali znečistenia dusičnanmi a opatrení na zvrátenie trendu v Nemecku (spolková krajina Hesensko), Dánsku a Anglicku, ako aj zníženia znečistenia podzemných vôd pesticídmi v severnom Taliansku. Účastníci projektu v súčasnosti pracujú na návrhu usmernenia IMPEL o "zvrátení trendu", ktoré by malo obsahovať príklady osvedčených postupov, odporúčania a ďalšie užitočné informácie pre administratívne regulačné orgány. Stále sú vítaní ďalší spolupracovníci z iných krajín. Ukončenie prác na usmernení a jeho preklade sa predpokladá na jeseň 2023.

Subscribe to our newsletter