IMPEL Logo

Reuniunea de proiect privind inversarea tendinței de poluare a apelor subterane a avut loc la 11 octombrie.

19 Oct, 2022

În asociere cu Conferința IMPEL Water & Land de la Lisabona, grupul de proiect IMPEL privind "Inversarea tendințelor în poluarea apelor subterane" și-a ținut întâlnirea finală pentru 2022 la 11 octombrie. Reuniunea a fost "hibridă", majoritatea participanților fiind la fața locului, la Lisabona. Au fost prezentate prezentări privind poluarea cu nitrați și măsuri pentru inversarea tendinței în Germania (landul Hessen), Danemarca și Anglia, precum și privind reducerea poluării apelor subterane cu pesticide în nordul Italiei. În prezent, participanții la proiect lucrează la elaborarea unui proiect de ghid IMPEL privind "inversarea tendințelor", care ar trebui să conțină exemple de bune practici, recomandări și alte informații utile pentru autoritățile administrative de reglementare. Colaboratori suplimentari din alte țări sunt în continuare bineveniți. Se preconizează finalizarea lucrărilor privind ghidul și traducerea acestuia în toamna anului 2023.

.

Subscribe to our newsletter