IMPEL Logo

Der blev afholdt et projektmøde om ændring af tendensen i grundvandsforurening den 11. oktober

19 Oct, 2022

I forbindelse med IMPEL Water & Land-konferencen i Lissabon holdt IMPEL-projektgruppen om "Trend reversal in groundwater pollution" sit sidste møde for 2022 den 11. oktober. Mødet var et "hybridmøde", hvor de fleste deltagere var på stedet i Lissabon. Der blev holdt indlæg om nitratforurening og foranstaltninger til at vende tendensen i Tyskland (delstaten Hessen), Danmark og England samt om reduktion af grundvandsforurening med pesticider i Norditalien. Projektdeltagerne arbejder i øjeblikket på et udkast til en IMPEL-retningslinje om "trendvending", som skal indeholde eksempler på bedste praksis, anbefalinger og andre nyttige oplysninger til administrative reguleringsmyndigheder. Yderligere samarbejdspartnere fra andre lande er stadig velkomne. Det er planen at afslutte arbejdet med retningslinjen og oversættelsen heraf i efteråret 2023.

Subscribe to our newsletter