IMPEL Logo

11. oktobra je potekal sestanek projekta Trend Reversal in Groundwater Pollution

19 Oct, 2022

V okviru konference IMPEL Water & Land v Lizboni je 11. oktobra potekal zaključni sestanek projektne skupine IMPEL o "Obratu trendov pri onesnaževanju podtalnice" za leto 2022. Srečanje je bilo "hibridno", saj je bila večina udeležencev na kraju samem v Lizboni. Predstavljeni so bili prispevki o onesnaževanju z nitrati in ukrepih za obračanje trendov v Nemčiji (zvezna dežela Hessen), na Danskem in v Angliji ter o zmanjševanju onesnaževanja podzemne vode s pesticidi v severni Italiji. Udeleženci projekta trenutno pripravljajo osnutek smernice IMPEL o "obračanju trendov", ki naj bi vsebovala primere najboljše prakse, priporočila in druge koristne informacije za upravne regulatorje. Dodatni sodelavci iz drugih držav so še vedno dobrodošli. Predvideno je, da bomo delo na smernici in njenem prevodu zaključili jeseni 2023.

Subscribe to our newsletter