IMPEL Logo

Dne 11. října se konalo setkání projektu Trend Reversal in Groundwater Pollution.

19 Oct, 2022

V souvislosti s konferencí IMPEL Water & amp; Land v Lisabonu se 11. října konalo závěrečné zasedání projektové skupiny IMPEL na téma "Zvrat trendů ve znečištění podzemních vod" pro rok 2022. Jednání bylo "hybridní", přičemž většina účastníků byla na místě v Lisabonu. Byly předneseny prezentace o znečištění dusičnany a opatřeních ke zvrácení trendu v Německu (spolková země Hesensko), Dánsku a Anglii a také o snížení znečištění podzemních vod pesticidy v severní Itálii. Účastníci projektu v současné době pracují na návrhu směrnice IMPEL o "zvrácení trendu", která by měla obsahovat příklady osvědčených postupů, doporučení a další užitečné informace pro správní regulační orgány. Další spolupracovníci z jiných zemí jsou stále vítáni. Předpokládá se, že práce na pokynu a jeho překladu budou dokončeny na podzim roku 2023.

Subscribe to our newsletter