IMPEL Logo

Среща по проекта "Обръщане на тенденциите в замърсяването на подземните води" се проведе на 11 октомври

19 Oct, 2022

Във връзка с конференцията IMPEL Water & Land в Лисабон, проектната група на IMPEL "Обръщане на тенденциите в замърсяването на подземните води" проведе последната си среща за 2022 г. на 11 октомври. Срещата беше "хибридна", като повечето участници бяха на място в Лисабон. Бяха представени презентации за замърсяването с нитрати и мерки за обръщане на тенденциите в Германия (провинция Хесен), Дания и Англия, както и за намаляване на замърсяването на подземните води с пестициди в Северна Италия. Понастоящем участниците в проекта работят по проект на ръководство на IMPEL за "обръщане на тенденцията", което трябва да съдържа примери за най-добри практики, препоръки и друга полезна информация за административните регулатори. Все още се очакват допълнителни сътрудници от други държави. Предвижда се работата по ръководството и неговия превод да бъдат финализирани през есента на 2023 г.

Subscribe to our newsletter