IMPEL Logo

Põhjavee reostustrendi ümberpööramise projekti koosolek toimus 11. oktoobril

19 Oct, 2022

Lissabonis toimunud IMPEL Water & Land konverentsi raames toimus 11. oktoobril IMPELi projektirühma "Trendipöördumine põhjavee reostuses" viimane kohtumine 2022. aastaks. Koosolek oli "hübriidne", enamik osalejaid viibis Lissabonis kohapeal. Ettekanded käsitlesid nitraadireostust ja meetmeid suundumuse ümberpööramiseks Saksamaal (Hesseni liidumaa), Taanis ja Inglismaal ning põhjavee pestitsiidireostuse vähendamist Põhja-Itaalias. Projektis osalejad töötavad praegu IMPELi suunise eelnõu kallal, mis peaks sisaldama parimate tavade näiteid, soovitusi ja muud kasulikku teavet haldusreguleerijatele. Täiendavad koostööpartnerid teistest riikidest on endiselt teretulnud. Töö suunise ja selle tõlkimise kallal on kavas lõpetada 2023. aasta sügisel.

Subscribe to our newsletter