IMPEL Logo

IMPEL Trend reversering i grunnvannsforurensningsprosjekt presentert for CIS grunnvannseksperter

27 Apr, 2023

IMPEL Project Trend reversering i grunnvannsforurensning ble presentert 19. april ved videoanrop til det 43. møtet i CIS Groundwater Working Group som fant sted i Uppsala (Sverige).

Prosjektlederen, Thomas Ormond, benyttet anledningen til å informere de forsamlede grunnvannsekspertene fra EUs medlemsland om arbeidet til IMPEL, og ba om ytterligere bidrag til undersøkelsen som foreløpig fortsatt pågår om forurensningstrender og trendvending. IMPEL-prosjektet, som samler eksempler på beste praksis fra deltakerlandene, skal avsluttes med en konferanse i Frankfurt 4. september og ferdigstillelse av en veiledning høsten 2023.

Klikk her for mer informasjon om prosjektet.

Subscribe to our newsletter