IMPEL Logo

Projekti IMPEL për ndryshimin e trendit në ndotjen e ujërave nëntokësore u prezantua para ekspertëve të ujërave nëntokësore të CIS

27 Apr, 2023

Përmbysja e trendit të projektit IMPEL në ndotjen e ujërave nëntokësore u prezantua më 19 prill me anë të video-telefonit në takimin e 43-të të Grupit të Punës për Ujërat Nëntokësore CIS, i cili u zhvillua në Uppsala (Suedi).

Menaxheri i projektit, Thomas Ormond, shfrytëzoi rastin për të informuar ekspertët e mbledhur të ujërave nëntokësore nga vendet anëtare të BE-së për punën e IMPEL-it dhe bëri thirrje për kontribute shtesë në sondazhin që aktualisht është ende në vazhdim mbi tendencat e ndotjes dhe ndryshimin e trendit. Projekti IMPEL, i cili mbledh shembuj të praktikave më të mira nga vendet pjesëmarrëse, synohet të përmbyllet me një konferencë në Frankfurt më 4 shtator dhe me finalizimin e një dokumenti udhëzues në vjeshtën e vitit 2023.

Klikoni këtu për më shumë informacion mbi projektin.

Subscribe to our newsletter