IMPEL Logo

IMPEL-projekt om vending af tendenser i grundvandsforurening præsenteret for CIS-grundvandseksperter

27 Apr, 2023

Impel-projektets trendvending i grundvandsforurening blev præsenteret den 19. april via videoopkald til det 43. møde i CIS Groundwater Working Group, som fandt sted i Uppsala (Sverige).

Projektlederen, Thomas Ormond, benyttede lejligheden til at informere de forsamlede grundvandseksperter fra EU's medlemslande om IMPEL's arbejde og opfordrede til yderligere bidrag til den igangværende undersøgelse af forureningstendenser og trendvending. IMPEL-projektet, der indsamler best practice-eksempler fra de deltagende lande, skal efter planen afsluttes med en konference i Frankfurt den 4. september og færdiggørelsen af et vejledningspapir i efteråret 2023.

Klik her for mere information om projektet.

Subscribe to our newsletter