IMPEL Logo

IMPEL-projektet Trendvändning i grundvattenföroreningar presenterades för CIS grundvattenexperter

27 Apr, 2023

IMPEL-projektet Trendvändning i grundvattenföroreningar presenterades den 19 april via videosamtal vid det 43:e mötet i CIS grundvattenarbetsgrupp som ägde rum i Uppsala (Sverige).

Projektledaren Thomas Ormond tog tillfället i akt att informera de församlade grundvattenexperterna från EU:s medlemsländer om IMPEL:s arbete och efterlyste ytterligare bidrag till den undersökning som för närvarande fortfarande pågår om föroreningstrender och trendvändning. IMPEL-projektet, som samlar in exempel på bästa praxis från de deltagande länderna, är tänkt att avslutas med en konferens i Frankfurt den 4 september och färdigställandet av ett vägledande dokument under hösten 2023.

Klicka här för mer information om projektet.

Subscribe to our newsletter