IMPEL Logo

IMPEL Projekt zvrátenia trendu znečistenia podzemných vôd predstavený odborníkom na podzemné vody zo Spoločenstva nezávislých štátov

27 Apr, 2023

">Projekt IMPEL Zvrat trendu v znečistení podzemných vôd bol 19. apríla prezentovaný prostredníctvom videozáznamu na 43. zasadnutí pracovnej skupiny CIS pre podzemné vody, ktoré sa konalo v Uppsale (Švédsko).

Manažér projektu Thomas Ormond využil príležitosť informovať zhromaždených odborníkov na podzemné vody z členských štátov EÚ o práci IMPEL-u a vyzval k ďalším príspevkom do prieskumu, ktorý v súčasnosti stále prebieha a ktorý sa týka trendov znečistenia a obratu trendov. Projekt IMPEL, v rámci ktorého sa zhromažďujú príklady osvedčených postupov zo zúčastnených krajín, by sa mal ukončiť konferenciou 4. septembra vo Frankfurte nad Mohanom a finalizáciou usmerňujúceho dokumentu na jeseň 2023.

zde pre viac informácií o projekte.

Subscribe to our newsletter