IMPEL Logo

Projekt IMPEL Trend obratov v onesnaževanju podtalnice predstavljen strokovnjakom CIS za podtalnico

27 Apr, 2023

Projekt IMPEL Trend reversal in groundwater pollution je bil 19. aprila prek videoklica predstavljen na 43. srečanju delovne skupine CIS za podtalnico, ki je potekalo v Uppsali (Švedska).

vodja projekta Thomas Ormond je izkoristil priložnost in zbrane strokovnjake za podzemne vode iz držav članic EU seznanil z delom skupine IMPEL ter pozval k dodatnim prispevkom k raziskavi, ki trenutno še poteka, o trenendih onesnaževanja in obratu trendov. Projekt IMPEL, v katerem so zbrani primeri najboljših praks iz sodelujočih držav, naj bi se zaključil s konferenco 4. septembra v Frankfurtu, jeseni 2023 pa naj bi bil dokončan dokument s smernicami.

Klikni Klikni  za več informacij o projektu.

Subscribe to our newsletter