IMPEL Logo

IMPEL Trendin kääntäminen pohjaveden pilaantumiseen -hanke esiteltiin IVY:n pohjavesiasiantuntijoille.

27 Apr, 2023

IMPEL-hankkeen pohjaveden pilaantumisen kehityssuunnan kääntyminen esiteltiin 19. huhtikuuta videopuheluna CIS:n pohjavesityöryhmän 43. kokouksessa, joka pidettiin Uppsalassa (Ruotsi).

Projektipäällikkö Thomas Ormond käytti tilaisuutta hyväkseen kertoakseen koolle kokoontuneille pohjavesiasiantuntijoille EU:n jäsenvaltioista IMPELin työstä ja kehotti antamaan lisäpanoksensa pilaantumissuuntauksia ja suuntausten kääntämistä koskevaan tutkimukseen, joka on parhaillaan vielä kesken. IMPEL-hanke, jossa kerätään esimerkkejä parhaista käytännöistä osallistujamaista, on tarkoitus päättää 4. syyskuuta Frankfurtissa pidettävään konferenssiin ja viimeistellä ohjeasiakirja syksyllä 2023.

Klikkaa tässä lisätietoja hankkeesta.

Subscribe to our newsletter