IMPEL Logo

Projekt IMPEL dotyczący odwrócenia trendu zanieczyszczenia wód gruntowych zaprezentowany ekspertom ds. wód gruntowych z WNP

27 Apr, 2023

Projekt IMPEL Odwrócenie trendu zanieczyszczenia wód gruntowych został zaprezentowany 19 kwietnia w formie wideokonferencji na 43. spotkaniu Grupy Roboczej ds. Wód Gruntowych WNP, które odbyło się w Uppsali (Szwecja).

>

Kierownik projektu, Thomas Ormond, skorzystał z okazji, aby poinformować zgromadzonych ekspertów ds. wód gruntowych z państw członkowskich UE o pracach IMPEL i zaapelował o wniesienie dodatkowego wkładu do badania, które obecnie nadal trwa, dotyczącego trendów zanieczyszczeń i odwrócenia trendów. Projekt IMPEL, który gromadzi przykłady najlepszych praktyk z krajów uczestniczących, ma zostać zakończony konferencją we Frankfurcie w dniu 4 września i sfinalizowaniem dokumentu zawierającego wytyczne jesienią 2023 r.

>

".

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na temat projektu.

>

Subscribe to our newsletter