IMPEL Logo

IMPEL projekts par pazemes ūdeņu piesārņojuma tendenču maiņu prezentēts NVS pazemes ūdeņu ekspertiem

27 Apr, 2023

Impel projekts "Gruntsūdeņu piesārņojuma tendenču maiņa" 19. aprīlī videokonferencē tika prezentēts 43. NVS Gruntsūdeņu darba grupas sanāksmē, kas notika Upsalā (Zviedrija).

Spiediet še lai iegūtu vairāk informācijas par projektu.

Subscribe to our newsletter