IMPEL Logo

4 Netværksdagen Fælles erklæring, Sammen i kampen mod miljøkriminalitet

31 May, 2021

Fælleserklæring fra de 4 netværk

I anledning af de 4 netværks dag:

“Sammen i kampen mod miljøkriminalitet”

21. maj 2021

Fredag den 21. maj 2021 deltog mere end 150 dommere, anklagere, miljøhåndhævelsesmyndigheder, politifolk og EF-tjenestemænd i den første virtuelle 4 Networks Day,

Sammen i kampen mod miljøkriminalitet

Efter to vellykkede fælles konferencer i 2016 i Utrecht (NL) og i 2017 i Oxford (UK) organiserede IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE og EUFJE denne virtuelle begivenhed med støtte fra LIFE+ SATEC-projektet for at samle specialiserede praktikere, der er involveret i bekæmpelse af miljøkriminalitet.

Det overordnede mål med de fire netværksarrangementer er at forbedre håndhævelsen af miljølovgivningen og forene kræfterne ved at bringe tilsynsmyndigheder, inspektører, politifolk, anklagere og dommere sammen. Selv om politiets, anklagernes og dommernes arbejde mere umiddelbart fokuserer på bekæmpelse af miljøkriminalitet, er tillid og forståelse mellem alle aktører i overholdelseskæden en forudsætning for et vellykket samarbejde på praktikernetværkets niveau, og en vigtig måde at opnå dette på er aktivt netværksarbejde.

Den 4 netværksdag var koncentreret om to centrale emner:

  • revisionen af direktiv 2008/99/EF om miljøkriminalitet (“ECD”), og;
  • den næste EU's flerårige politikcyklus til bekæmpelse af organiseret og grov international kriminalitet (2022-2025).

I eftermiddag drøftede deltagerne i 5 parallelle, case-orienterede workshops om evaluering af økologiske skader i retten (BIOVAL), håndhævelsesforanstaltninger vedrørende overførsel af affald (SWEAP), ulovlig overførsel af plastaffald, kriminalitet mod vilde dyr og planter, F-gasser og biodieselsvindel.

Den 4 netværksdag har ført til 2 erklæringer fra de 4 netværk om de ovennævnte nøgleemner; ECD og EU Policy Cycle.

De to redegørelser fra netværkene vil blive forelagt EU-institutionerne på forummet om miljøoverholdelse og -styring den 2. juni 2021 under den grønne uge og vil blive sendt til de institutioner, der har kompetence på de enkelte områder (Europa-Kommissionen og Rådet).

Kristina Rabe, formand for IMPEL,

Miguel Angel Godoy, formand for EnviCrimeNet,

Anne Brosnan, formand for ENPE,

Luc Lavrysen, formand for EUFJE

 

Inkedpic Smiles Li 4 Nd All Chairs

For mere information om 4 Networks Day se venligst nedenstående links.

Subscribe to our newsletter