IMPEL Logo

4 Verkostopäivän yhteinen julkilausuma, Yhdessä ympäristörikollisuuden torjunnassa

31 May, 2021

Neljän verkoston yhteinen lausunto

4 verkoston päivän yhteydessä:

“Yhdessä ympäristörikollisuuden torjunnassa”

21. toukokuuta 2021

Perjantaina 21. toukokuuta 2021 yli 150 tuomaria, syyttäjää, ympäristönsuojeluviranomaista, poliisia ja EY:n virkamiestä osallistui ensimmäiseen virtuaaliseen 4 verkoston päivään,

Yhteistyössä ympäristörikollisuuden torjunnassa

Kahden menestyksekkään yhteisen konferenssin jälkeen, jotka pidettiin vuonna 2016 Utrechtissa (NL) ja vuonna 2017 Oxfordissa (UK), IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE ja EUFJE järjestivät tämän virtuaalisen tapahtuman LIFE+ SATEC-hankkeen tuella, jotta ympäristörikollisuuden torjuntaan erikoistuneet ammattilaiset saataisiin yhteen.

4 Networks -tapahtumien yleisenä tavoitteena on parantaa ympäristölainsäädännön noudattamisen valvontaa ja yhdistää voimat tuomalla sääntelyviranomaiset, tarkastajat, poliisit, syyttäjät ja tuomarit yhteen. Vaikka poliisien, syyttäjien ja tuomareiden työ keskittyykin välittömämmin ympäristörikosten torjuntaan,  luottamus ja ymmärrys sääntöjen noudattamista koskevan ketjun kaikkien toimijoiden välillä on edellytys onnistuneelle yhteistyölle käytännön toimijoiden tasolla, ja aktiivinen verkostoituminen on tärkeä keino tämän saavuttamiseksi.

4 verkostopäivän aikana keskityttiin kahteen keskeiseen aiheeseen:

  • ympäristörikoksia koskevan direktiivin 2008/99/EY (“ECD”) tarkistaminen, ja;
  • .
  • seuraava EU:n monivuotinen toimintapoliittinen sykli järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi (2022-2025)
  • .

Iltapäivällä osallistujat keskustelivat viidessä rinnakkaisessa tapauskohtaisessa työpajassa ekologisten vahinkojen arvioinnista oikeudessa (BIOVAL), jätteiden siirron täytäntöönpanotoimista (SWEAP), laittomista muovijätteen siirroista, luonnonvaraisiin eläimiin liittyvästä rikollisuudesta, F-kaasuista ja biodieselpetoksista.

4-verkostopäivän tuloksena syntyi 2 4 verkoston lausuntoa edellä mainituista keskeisistä aiheista; ECD ja EU:n politiikkasykli.

Verkostojen kaksi lausuntoa tuodaan EU:n toimielinten tietoon ympäristövaatimusten noudattamista ja hallintoa käsittelevässä foorumissa 2. kesäkuuta 2021 Vihreän viikon aikana, ja ne lähetetään niille toimielimille, joilla on toimivalta kussakin asiassa (Euroopan komissio ja EU:n neuvosto).

Hyväksytään.

Kristina Rabe, IMPELin puheenjohtaja,

Miguel Angel Godoy, EnviCrimeNetin puheenjohtaja,

Anne Brosnan, ENPE:n puheenjohtaja,

Luc Lavrysen, EUFJE:n puheenjohtaja

 

Inkedpic Smiles Li 4 Nd All Chairs

Lisätietoa 4 verkoston päivästä löydät alla olevista linkeistä.

Subscribe to our newsletter