IMPEL Logo

4 Spoločné vyhlásenie ku Dňu sietí, Spoločne v boji proti environmentálnej kriminalite

31 May, 2021

Spoločné vyhlásenie 4 sietí

Pri príležitosti Dňa 4 sietí:

“Spoločne v boji proti environmentálnej kriminalite”

21. mája 2021

V piatok 21. mája 2021 sa viac ako 150 sudcov, prokurátorov, orgánov presadzovania práva v oblasti životného prostredia, policajtov a úradníkov EK zúčastnilo na prvom virtuálnom Dni 4 sietí,

Spolu v boji proti environmentálnej kriminalite

Po dvoch úspešných spoločných konferenciách v roku 2016 v Utrechte (Holandsko) a v roku 2017 v Oxforde (Spojené kráľovstvo) zorganizovali siete IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE a EUFJE s podporou projektu LIFE+ SATEC toto virtuálne podujatie s cieľom spojiť odborníkov z praxe, ktorí sa zaoberajú bojom proti trestnej činnosti v oblasti životného prostredia.

Celkovým cieľom podujatí 4 sietí je zlepšiť presadzovanie environmentálneho práva a spojiť sily tým, že sa spoja regulačné orgány, inšpektori, policajti, prokurátori a sudcovia. Aj keď sa práca polície, prokurátorov a sudcov bezprostrednejšie zameriava na boj proti environmentálnej kriminalite,  dôvera a porozumenie medzi všetkými účastníkmi reťazca dodržiavania predpisov je predpokladom úspešnej spolupráce na úrovni odborníkov z praxe a dôležitým spôsobom, ako to dosiahnuť, je aktívne vytváranie sietí.

Deň 4 sietí sa sústredil na dve kľúčové témy:

  • na revíziu smernice 2008/99/ES o environmentálnej trestnej činnosti (“ECD”), a;
  • ďalší viacročný politický cyklus EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti (2022 - 2025).

Popoludní účastníci diskutovali na 5 paralelných, na prípady zameraných seminároch o hodnotení ekologických škôd na súde (BIOVAL), opatreniach na presadzovanie práva v oblasti prepravy odpadu (SWEAP), nezákonnej preprave plastového odpadu, trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich živočíchoch, F-plynoch a podvodoch s bionaftou.

Deň 4 sietí viedol k 2 vyhláseniam 4 sietí k uvedeným kľúčovým témam; kECD a k Cyklu politiky EÚ.

Obe vyhlásenia sietí budú predložené na vedomie inštitúciám EÚ počas Fóra o dodržiavaní predpisov a riadení v oblasti životného prostredia 2. júna 2021, počas Zeleného týždňa, a budú zaslané inštitúciám, ktoré majú v každej veci právomoc (Európskej komisii a Rade EÚ).

Kristina Rabe, predsedníčka IMPEL,

Miguel Angel Godoy, predseda združenia EnviCrimeNet,

Anne Brosnan, predsedníčka ENPE,

Luc Lavrysen, predseda EUFJE

 

Inkedpic Smiles Li 4 Nd All Chairs

Viac informácií o Dni 4 sietí nájdete na nižšie uvedených odkazoch.

Subscribe to our newsletter