IMPEL Logo

4 Netwerkdag Gezamenlijke verklaring, Samen de strijd aanbinden tegen milieucriminaliteit

31 May, 2021

Gemeenschappelijke verklaring van de 4 netwerken

Ter gelegenheid van de Dag van de 4 Netwerken:

“Samen in de strijd tegen milieucriminaliteit”

21 mei 2021

Op vrijdag 21 mei 2021 hebben meer dan 150 rechters, officieren van justitie, milieuhandhavingsinstanties, politieagenten en EG-ambtenaren de eerste virtuele 4 Netwerkdag bijgewoond,

Samen de milieucriminaliteit bestrijden

Na twee succesvolle gezamenlijke conferenties in 2016 in Utrecht (NL) en in 2017 in Oxford (UK), organiseerden IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE en EUFJE dit virtuele evenement met steun van het LIFE+ SATEC-project, om gespecialiseerde beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij de bestrijding van milieucriminaliteit samen te brengen.

Het algemene doel van de 4 Netwerkevenementen is de handhaving van de milieuwetgeving te verbeteren en de krachten te bundelen door regelgevers, inspecteurs, politieagenten, officieren van justitie en rechters samen te brengen. Ook al is het werk van politie, officieren van justitie en rechters meer direct gericht op de bestrijding van milieucriminaliteit,  vertrouwen en begrip tussen alle actoren van de nalevingsketen is een voorwaarde voor succesvolle samenwerking op het niveau van de uitvoerders, en een belangrijke manier om dit te bereiken, is actief netwerken.

De 4 Netwerkdag concentreerde zich op twee belangrijke onderwerpen:

  • de herziening van Richtlijn 2008/99/EG inzake milieucriminaliteit (“ECD”), en;
  • de volgende meerjarige beleidscyclus van de EU ter bestrijding van georganiseerde en zware internationale criminaliteit (2022-2025).

In de middag debatteerden de deelnemers in 5 parallelle, casusgerichte workshops over de evaluatie van ecologische schade in de rechtbank (BIOVAL), Handhavingsacties voor de overbrenging van afvalstoffen (SWEAP), Illegaal vervoer van plastic afval, Wildlife crime, F-gassen en biodieselfraude.

De 4 Netwerkdag heeft geleid tot 2 Verklaringen van de 4 Netwerken over bovengenoemde hoofdthema's; deECD en de EU-beleidscyclus.

De twee verklaringen van de netwerken zullen onder de aandacht van de EU-instellingen worden gebracht tijdens het forum over naleving en governance op milieugebied op 2 juni 2021, tijdens de Groene Week, en zullen worden toegezonden aan de instellingen die voor elk onderwerp bevoegd zijn (Europese Commissie en EU-Raad).

Kristina Rabe, voorzitter van IMPEL,

Miguel Angel Godoy, voorzitter van EnviCrimeNet,

Anne Brosnan, voorzitter van ENPE,

Luc Lavrysen, voorzitter van EUFJE

 

Inkedpic Smiles Li 4 Nd All Chairs

Voor meer informatie over de 4 Netwerkdag zie onderstaande links.

Subscribe to our newsletter