IMPEL Logo

IMPEL 21. közgyűlés - Lisszabon

12 Jul, 2021

Az 21st IMPEL Közgyűlés (GA) ülésre 2021. június 29-30. között került sor. Több mint 80 tag és szakértő vett részt. A közgyűlést José Brito e Silva úr, az IGAMAOT főfelügyelője, Ana Garcia asszony, az IGAMAOT portugál IMPEL-koordinátora és Kristina Rabe, az IMPEL elnöke vezette.

A találkozó Portugália és az Európai Bizottság főelőadásaival kezdődött. Inês dos Santos Costa, portugál környezetvédelmi államtitkár asszony áttekintést adott a portugál és az európai környezetvédelmi helyzetről és kihívásokról. Vita Jukne asszony, a Környezetvédelmi Főigazgatóság környezetvédelmi irányításért felelős osztályvezetője kiemelte a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásával és betartatásával kapcsolatos kihívásokat, és üdvözölte az IMPEL-lel való együttműködést e cél érdekében.

A közgyűlés fő témája az irányítási reformjavaslatok és a hálózat döntéshozatali eljárásainak egyeztetése volt. Számos javaslatot vitattak meg, amelyek célja az eljárások egyértelműbbé és átláthatóbbá tétele, egy hatékonyabb irányítási struktúra létrehozása és a hálózat kulcspozícióinak betöltésére jelöltek biztosítása. Elfogadták az utazásra, a pályáztatásra és a projektmenedzsmentre vonatkozó új irányelveket, valamint az IMPEL igazgatótanácsi struktúrájának átszervezésére és az új ellenőrzési és értékelési, valamint a munkaerő-felvételi bizottságok betöltésére vonatkozó javaslatot. További megbeszélésekre lesz szükség arról, hogy miként lehet önkénteseket biztosítani az igazgatótanács kulcspozícióira, bár a hálózat már egyetértett abban, hogy megbízható mechanizmusra van szükség, amelyről októberben születik döntés. Ehhez kapcsolódóan csökkenteni kell az általános munkaterhelést, különösen az elnöki pozíciók esetében.

A közgyűlés tájékoztatást kapott az öt szakértői csoport munkájáról, amelyek a horizontális kérdésekkel, az iparral és levegővel, a természetvédelemmel, a hulladékokkal és a TFS-szel, valamint a vízzel és a földdel foglalkoznak. A 2020-ig befejezett projektekről szóló jelentéseket a következőkről hagyták jóvá:

  1. CAED kritériumok a környezeti károk értékeléséhez (CAED)
  2. Beszámoló a városi és ipari vízgazdálkodásban a körforgásos gazdaságra való áttérés előmozdítására szolgáló bevált gyakorlatokról: Egy új vízkörforgási index
  3. Az életciklus végén lévő hajók
  4. Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (2010/75/EU) végrehajtásának támogatása
  5. Nemzeti szakértői értékelési kezdeményezés – 2. fázis
  6. Vízi bűncselekmények

Ezek a projektjelentések mindegyike elérhető az IMPEL weboldalán. A fennmaradó projekteket írásbeli eljárással hagyják jóvá.

A közgyűlés tájékoztatást kapott a Kapacitásépítési és képzési projekt munkájáról.

Az OECD-t megfigyelőként jóváhagyták a hálózatban.

Subscribe to our newsletter