IMPEL Logo

21e Algemene Vergadering IMPEL - Lissabon

12 Jul, 2021

De 21e Algemene Vergadering (GA) van IMPEL vond virtueel plaats tussen 29-30 juni 2021. Meer dan 80 leden en deskundigen namen deel. De GA werd voorgezeten door de heer José Brito e Silva, inspecteur-generaal van IGAMAOT, mevrouw Ana Garcia, IMPEL Portugese coördinator van IGAMAOT en de voorzitter van IMPEL, mevrouw Kristina Rabe.

De bijeenkomst begon met keynote presentaties van Portugal en de Europese Commissie. Mevrouw Inês dos Santos Costa, Portugese staatssecretaris voor Milieu, gaf een overzicht van de milieusituatie en -uitdagingen in Portugal en Europa. Mevrouw Vita Jukne, hoofd van de eenheid belast met milieubeheer bij DG Milieu, benadrukte de uitdagingen van de uitvoering en handhaving van de milieuwetgeving en verwelkomde de samenwerking met IMPEL op dit gebied.

Het belangrijkste aandachtspunt voor de AV was overeenstemming over voorstellen voor bestuurshervorming en besluitvormingsprocedures voor het netwerk. Er werd een aantal voorstellen besproken die tot doel hebben de procedures duidelijker en transparanter te maken, een efficiëntere bestuursstructuur tot stand te brengen en te zorgen voor kandidaten voor sleutelposities in het netwerk. Er werd overeenstemming bereikt over nieuw beleid inzake reizen, aanbestedingen en projectbeheer, alsook over een voorstel om de bestuursstructuur van IMPEL te reorganiseren en de nieuwe comités voor audit en evaluatie en aanwerving in te stellen. Er zal verder moeten worden gesproken over de wijze waarop kan worden gezorgd voor vrijwilligers voor sleutelposities in het bestuur, hoewel het netwerk reeds is overeengekomen dat er een betrouwbaar mechanisme nodig is waarover in oktober een besluit zal worden genomen. Daaraan gekoppeld moet de totale werklast, met name voor de voorzittersfuncties, worden verminderd.

De AV werd bijgepraat over het werk van de vijf deskundigenteams voor horizontale vraagstukken, industrie en lucht, natuurbescherming, afval en TFS en water en grond. De verslagen over voltooide projecten uit 2020 werden goedgekeurd voor het volgende:

  1. CAED-criteria voor de beoordeling van milieuschade (CAED)
  2. Rapport over goede praktijken ter bevordering van de overgang naar een circulaire economie in het stedelijk en industrieel waterbeheer: Een nieuwe watercirculariteitsindex
  3. End of life schepen
  4. Ondersteuning implementatie richtlijn industriële emissies (2010/75/EU)
  5. Nationaal Peer Review Initiatief – Fase 2
  6. Watermisdrijven

Deze projectverslagen zijn alle beschikbaar op de IMPEL-website. De resterende projecten zullen via de schriftelijke procedure worden goedgekeurd.

De AV werd bijgepraat over de werkzaamheden van het project Capaciteitsopbouw en opleiding.

De OESO werd goedgekeurd als waarnemer bij het netwerk.

Subscribe to our newsletter