IMPEL Logo

IMPEL:s 21:a generalförsamling - Lissabon

12 Jul, 2021

Den 21:a:21:21:a:21:a IMPEL:s generalförsamling (GA) mötet ägde rum virtuellt mellan den 29-30 juni 2021. Över 80 medlemmar och experter deltog. Generalförsamlingen leddes av José Brito e Silva, generalinspektör för IGAMAOT, Ana Garcia, portugisisk IMPEL-samordnare från IGAMAOT och IMPEL:s ordförande Kristina Rabe.

Mötet inleddes med inledningsanföranden från Portugal och Europeiska kommissionen. Inês dos Santos Costa, Portugals statssekreterare för miljöfrågor, gav en översikt över miljösituationen och utmaningarna i Portugal och Europa. Vita Jukne, enhetschef med ansvar för miljöstyrning vid GD Miljö, lyfte fram utmaningarna i samband med genomförandet och tillämpningen av miljölagstiftningen och välkomnade samarbetet med Impel i detta avseende.

Det huvudsakliga fokuset för generalförsamlingen var att enas om förslag till reform av styrningen och beslutsförfaranden för nätverket. Ett antal förslag diskuterades som syftar till att göra förfarandena tydligare och mer transparenta, att skapa en effektivare ledningsstruktur och att säkerställa kandidater till nyckelpositioner i nätverket. Man enades om nya riktlinjer för resor, anbudsförfaranden och projektledning samt ett förslag om att omorganisera Impels styrelse och tillsätta nya kommittéer för revision och utvärdering samt rekrytering. Det kommer att krävas ytterligare diskussioner om hur man ska se till att det finns frivilliga till nyckelpositioner i styrelsen, även om nätverket redan har enats om att det behövs en tillförlitlig mekanism som kommer att beslutas i oktober. I samband med detta måste den totala arbetsbördan minskas, särskilt för ordförandeposterna.

Den allmänna församlingen uppdaterades om arbetet i de fem expertgrupperna för övergripande frågor, industri och luft, naturskydd, avfall och TFS samt vatten och mark. Rapporter om avslutade projekt från 2020 godkändes för följande:

  1. CAED-kriterier för bedömning av miljöskador (CAED)
  2. Rapport om god praxis för att främja övergången till cirkulär ekonomi inom vattenförvaltning i städer och industrier: Ett nytt index för cirkulär ekonomi i vattenbranschen
  3. Skepp som är uttjänta
  4. Stöd till genomförandet av direktivet om industriutsläpp (2010/75/EU)
  5. National Peer Review Initiative – Phase 2
  6. Vattenbrott

Dessa projektrapporter finns alla tillgängliga på Impels webbplats. Återstående projekt kommer att godkännas genom skriftligt förfarande.

Den allmänna församlingen uppdaterades om arbetet inom projektet för kapacitetsuppbyggnad och utbildning.

OECD godkändes som observatör i nätverket.

Subscribe to our newsletter