IMPEL Logo

21. IMPEL generalforsamling - Lissabon

12 Jul, 2021

Den 21st 21ste IMPEL's generalforsamling (GA) fandt sted virtuelt mellem den 29-30. juni 2021. Over 80 medlemmer og eksperter deltog. Generalforsamlingen blev ledet af José Brito e Silva, generalinspektør for IGAMAOT, Ana Garcia, portugisisk koordinator for IMPEL fra IGAMAOT og formanden for IMPEL, Kristina Rabe.

Mødet blev indledt med indlæg fra Portugal og Europa-Kommissionen. Inês dos Santos Costa, Portugals statssekretær for miljø, gav en oversigt over miljøsituationen og -udfordringerne i Portugal og Europa. Vita Jukne, kontorchef med ansvar for miljøforvaltning i GD Miljø, fremhævede udfordringerne i forbindelse med gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen og glædede sig over samarbejdet med IMPEL på dette område.

Det vigtigste fokus for generalforsamlingen var enighed om forslag til reform af forvaltningen og beslutningsprocedurer for netværket. Der blev drøftet en række forslag, der har til formål at skabe klarere og mere gennemsigtige procedurer, at skabe en mere effektiv forvaltningsstruktur og at sikre kandidater til nøglepositioner i netværket. Der blev vedtaget nye politikker vedrørende rejser, udbud og projektforvaltning samt et forslag om at omorganisere IMPEL's bestyrelsesstruktur og besætte de nye udvalg for revision og evaluering og ansættelse. Der vil være behov for yderligere drøftelser om, hvordan man sikrer frivillige til nøgleposter i bestyrelsen, selv om netværket allerede er blevet enige om, at der er behov for en pålidelig mekanisme, som vil blive besluttet i oktober. I forbindelse hermed skal den samlede arbejdsbyrde, især for formandsposter, reduceres.

Generalforsamlingen blev opdateret om arbejdet i de fem ekspertgrupper om tværgående spørgsmål, industri og luft, naturbeskyttelse, affald og TFS samt vand og jord. Rapporter om afsluttede projekter fra 2020 blev godkendt for følgende:

  1. CAED-kriterier for vurdering af miljøskader (CAED)
  2. Rapport om god praksis til fremme af overgangen til cirkulær økonomi i forvaltningen af by- og industrispildevand: Et nyt indeks for cirkularitet af vand
  3. Skibe, der er udtjente
  4. Støtte til gennemførelse af direktivet om industrielle emissioner (2010/75/EU)
  5. National Peer Review Initiative – fase 2
  6. Vandforbrydelser

Disse projektrapporter er alle tilgængelige på IMPEL's websted. De resterende projekter vil blive godkendt ved skriftlig procedure.

Gruppen blev orienteret om arbejdet med kapacitetsopbygnings- og uddannelsesprojektet.

OECD blev godkendt som observatør i netværket.

Subscribe to our newsletter