IMPEL Logo

IMPELin 21. yleiskokous - Lissabon

12 Jul, 2021

 21st IMPELin yleiskokous (GA) kokous pidettiin virtuaalisesti 29.-30. kesäkuuta 2021. Yli 80 jäsentä ja asiantuntijaa osallistui. Yleiskokouksen puheenjohtajana toimi IGAMAOTin ylitarkastaja José Brito e Silva, IMPELin portugalilainen koordinaattori Ana Garcia IGAMAOTista ja IMPELin puheenjohtaja Kristina Rabe.

Kokous alkoi Portugalin ja Euroopan komission pääesityksillä. Portugalin ympäristöasioista vastaava valtiosihteeri Inês dos Santos Costa esitteli yleiskatsauksen Portugalin ja Euroopan ympäristötilanteesta ja haasteista. Ympäristöasioiden pääosaston ympäristöhallinnosta vastaavan yksikön päällikkö Vita Jukne korosti ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon ja noudattamisen valvontaan liittyviä haasteita ja ilmaisi tyytyväisyytensä yhteistyöhön IMPELin kanssa tässä asiassa.

Hallitusten yleiskokouksen pääpaino oli hallinnon uudistusehdotuksista ja verkoston päätöksentekomenettelyistä sopiminen. Keskusteltiin useista ehdotuksista, joilla pyritään selkeyttämään ja tekemään menettelyistä avoimempia, luomaan tehokkaampi hallintorakenne ja varmistamaan ehdokkaat verkoston keskeisiin tehtäviin. Hyväksyttiin uudet toimintatavat, jotka koskevat matkustamista, tarjouskilpailuja ja hankehallintoa, sekä ehdotus IMPELin hallintorakenteen uudelleenjärjestelystä ja uusien komiteoiden täyttämisestä sekä tarkastus- ja arviointikomiteaa että rekrytointikomiteaa varten. Jatkokeskustelua tarvitaan siitä, miten varmistetaan vapaaehtoiset hallituksen avaintehtäviin, vaikka verkosto on jo sopinut, että tarvitaan luotettava mekanismi, josta päätetään lokakuussa. Tähän liittyen erityisesti puheenjohtajien työmäärää on vähennettävä.

Hyvä yleiskokoukselle kerrottiin ajankohtaista tietoa viiden asiantuntijaryhmän työstä, jotka käsittelevät monialaisia kysymyksiä, teollisuutta ja ilmaa, luonnonsuojelua, jätteitä ja TFS:ää sekä vettä ja maata. Vuodelta 2020 valmistuneet hankeraportit hyväksyttiin seuraavista:

  1. CAED Ympäristövahinkojen arviointikriteerit (CAED)
  2. .
  3. Raportti hyvistä käytännöistä kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi kaupunkien ja teollisuuden vesihuollossa: Uusi veden kiertotalousindeksi
  4. Loppuunkäytettävät alukset
  5. Teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU)
  6. täytäntöönpanon tukeminen.
  7. Kansallinen vertaisarviointialoite – vaihe 2
  8. Vesirikokset

Nämä kaikki hankeraportit ovat saatavilla IMPELin verkkosivustolla. Jäljellä olevat hankkeet hyväksytään kirjallisella menettelyllä.

Hyvä yleiskokoukselle annettiin tietoja valmiuksien kehittämistä ja koulutusta koskevan hankkeen työstä.

Hyvä yleiskokoukselle annettiin tietoja valmiuksien kehittämistä ja koulutusta koskevan hankkeen työstä.

OECD hyväksyttiin verkoston tarkkailijaksi.

Hyväksyttiin OECD:n tarkkailijaksi.

Subscribe to our newsletter