IMPEL Logo

21. generalna skupščina IMPEL - Lizbona

12 Jul, 2021

Med 29. in 30. junijem 2021 je virtualno potekalo 21.st IMPELovo (GA) srečanje. Sodelovalo je več kot 80 članov in strokovnjakov. GA so predsedovali José Brito e Silva, generalni inšpektor IGAMAOT, Ana Garcia, portugalska koordinatorka IMPEL iz IGAMAOT, in predsednica IMPEL Kristina Rabe.

Srečanje se je začelo z uvodnimi predstavitvami Portugalske in Evropske komisije. Inês dos Santos Costa, portugalska državna sekretarka za okolje, je predstavila pregled okoljskih razmer in izzivov na Portugalskem in v Evropi. Vita Jukne, vodja enote, pristojne za okoljsko upravljanje na Generalnem direktoratu za okolje, je poudarila izzive pri izvajanju in uveljavljanju okoljske zakonodaje ter pozdravila sodelovanje z organizacijo IMPEL v zvezi s tem ciljem.

Najpomembnejši poudarek GA je bil dogovor o predlogih za reformo upravljanja in postopkih odločanja za mrežo. Obravnavanih je bilo več predlogov, katerih cilj je zagotoviti jasnejše in preglednejše postopke, oblikovati učinkovitejšo strukturo upravljanja in zagotoviti kandidate za ključne položaje v mreži. Dogovorjene so bile nove politike, ki zajemajo potovanja, javne razpise in upravljanje projektov, ter predlog za reorganizacijo strukture upravnega odbora IMPEL in popolnitev novih odborov tako za revizijo in ocenjevanje kot za zaposlovanje. Potrebna bo nadaljnja razprava o tem, kako zagotoviti prostovoljce za ključne položaje v odboru, čeprav se je mreža že strinjala, da je potreben zanesljiv mehanizem, o katerem se bo odločalo oktobra. S tem je povezano tudi zmanjšanje splošne delovne obremenitve, zlasti za predsedniške položaje.

GZ je bil seznanjen z najnovejšimi informacijami o delu petih strokovnih skupin za medsektorska vprašanja, industrijo in zrak, varstvo narave, odpadke in TFS ter vodo in zemljišča. Potrjena so bila poročila o zaključenih projektih iz leta 2020, in sicer o naslednjih:

  1. Kriteriji za ocenjevanje okoljske škode (CAED)
  2. Poročilo o dobrih praksah za spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo pri upravljanju z mestno in industrijsko vodo: Nov indeks krožnosti vode
  3. Konec življenjske dobe ladij
  4. Podpora izvajanju direktive o industrijskih emisijah (2010/75/EU)
  5. Nacionalna pobuda za medsebojno preverjanje – 2. faza
  6. Zločin na vodi

Vsa ta projektna poročila so na voljo na spletnem mestu IMPEL. Preostali projekti bodo odobreni s pisnim postopkom.

GZ je bil seznanjen z delom projekta za krepitev zmogljivosti in usposabljanje.

Organizacija OECD je bila potrjena kot opazovalka v mreži.

Subscribe to our newsletter