IMPEL Logo

Naujas IMPEL narys!

13 Jul, 2022

Prancūzijos biologinės įvairovės agentūra (OFB) yra viešoji įstaiga, kurios paskirtis - saugoti ir atkurti biologinę įvairovę Prancūzijos metropolinėje zonoje ir jos užjūrio teritorijose, prižiūrint ministerijoms, atsakingoms už ekologiją bei žemės ūkį ir maistą.

Šiai palyginti naujai agentūrai (įsteigtai 2020 m.) tenka išskirtinis vaidmuo Prancūzijoje sprendžiant tokias problemas, kaip tarša ir prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais. Tai viešoji įstaiga, pavaldi ministerijoms, atsakingoms už ekologiją ir žemės ūkį ir maistą.

OFB atlieka penkis papildomus vaidmenis:

  • Dalijimasis žiniomis, moksliniais tyrimais ir patirtimi apie rūšis, buveines ir jų naudojimą
  • aplinkosaugos ir laukinės gamtos sveikatos priežiūra
  • Pagalba įgyvendinant viešąją politiką
  • Pagalba ir parama saugomų gamtinių teritorijų valdytojams
  • Pagalba suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės telkimas

FPB buvo patvirtinta nauja IMPEL nare 2022 m. birželio 28-29 d. Prancūzijoje vykusioje 23-iojoje IMPEL generalinėje asamblėjoje. Tai bus vertingas IMPEL tinklo papildymas.

Dėl to bendras tinklo narių skaičius išaugo iki 56 narių iš 36 šalių

.

OFB svetainė

Subscribe to our newsletter