IMPEL Logo

Nieuw IMPEL-lid!

13 Jul, 2022

Het Franse Agentschap voor Biodiversiteit (OFB) is een overheidsinstelling die zich bezighoudt met de bescherming en het herstel van de biodiversiteit in Europees Frankrijk en zijn overzeese gebiedsdelen, onder toezicht van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor Ecologie en Landbouw & Camp; Food.

Dit relatief nieuwe agentschap (opgericht in 2020) speelt in Frankrijk een unieke rol bij de aanpak van kwesties als vervuiling en de handel in wilde dieren. Het is een openbare instelling die onder het gezag staat van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor Ecologie en Landbouw & Voedselvoorziening.

De OFB heeft vijf complementaire taken:

  • Deling van kennis, onderzoek en expertise over soorten, habitats en hun gebruik
  • Milieu- en natuurbeschermingsbeleid
  • Ondersteuning van de uitvoering van overheidsbeleid
  • Begeleiding en ondersteuning van beheerders van beschermde natuurgebieden
  • Supporting stakeholders and mobilising civil society

De OFB werd goedgekeurd als nieuw lid van IMPEL tijdens de 23e Algemene Vergadering van IMPEL in Frankrijk op 28-29 juni 2022. Het zal een waardevolle aanvulling zijn op het IMPEL-netwerk.

Dit brengt het totaal aantal leden van het netwerk op 56 uit 36 landen.

OFB Website

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.