IMPEL Logo

Nov član IMPEL-a!

13 Jul, 2022

Francoska agencija za biotsko raznovrstnost (OFB) je javna ustanova, ki se ukvarja z zaščito in obnovo biotske raznovrstnosti v metropolitanski Franciji in njenih čezmorskih ozemljih ter je pod nadzorom ministrstev, pristojnih za ekologijo ter kmetijstvo in prehrano.

Ta razmeroma nova agencija (ustanovljena leta 2020) ima v Franciji edinstveno vlogo pri reševanju vprašanj, kot sta onesnaževanje in trgovina z divjimi živalmi. Je javna ustanova pod nadzorom ministrstev, pristojnih za ekologijo ter kmetijstvo in prehrano.

Organizacija OFB ima pet dopolnilnih vlog:

  • izmenjava znanja, raziskav in izkušenj o vrstah, habitatih in njihovi uporabi
  • Varstvo okolja in zdravstveno varstvo prostoživečih živali
  • Podpiranje izvajanja javnih politik
  • Pomoč in podpora upravljavcem zavarovanih naravnih območij
  • Podpora zainteresiranim stranem in mobilizacija civilne družbe

OFB je bil na 23. generalni skupščini IMPEL v Franciji 28. in 29. junija 2022 potrjen kot novi član IMPEL. Bila bo dragocen dodatek k mreži IMPEL.

S tem se je skupno število članic mreže povečalo na 56 iz 36 držav.

Strani OFB

Subscribe to our newsletter