IMPEL Logo

Nový člen IMPEL!

13 Jul, 2022

Francúzska agentúra pre biodiverzitu (OFB) je verejná inštitúcia zameraná na ochranu a obnovu biodiverzity v metropolitnom Francúzsku a jeho zámorských územiach pod dohľadom ministerstiev zodpovedných za ekológiu a poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

Táto relatívne nová agentúra (vytvorená v roku 2020) má vo Francúzsku jedinečnú úlohu pri riešení problémov, ako je znečistenie a obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Je to verejná inštitúcia, ktorá podlieha ministerstvám zodpovedným za ekológiu a poľnohospodárstvo & potravinárstvo.

OFB má päť vzájomne sa dopĺňajúcich úloh:

  • Výmena poznatkov, výskum a odborných znalostí o druhoch, biotopoch a ich využívaní
  • Ochrana životného prostredia a zdravia voľne žijúcich živočíchov
  • Podpora implementácie verejných politík
  • Pomoc a podpora správcom chránených prírodných území
  • Podpora zainteresovaných strán a mobilizácia občianskej spoločnosti

Na 23. valnom zhromaždení IMPEL, ktoré sa konalo 28. - 29. júna 2022 vo Francúzsku, bola OFB schválená za nového člena IMPEL. Bude cenným doplnkom siete IMPEL.

Celkový počet členov siete sa tak zvýšil na 56 z 36 krajín.

Webová stránka OFB

Subscribe to our newsletter